Sublingual Q10

Super Coenzym Q10

Coenzym Q10

Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: choroby podeszłego wieku Ordering
Choroba Alzheimera

Największe stężenia koenzymu Q10 występują w mitochondriach. Stwierdzono, że wiele chorób układu nerwowego, jak np. choroba Parkinsona i choroba Alzheimera, ma bezpośredni związek ze zmianami w tych organellach.Choroba Alzheimera jest jedną z najstraszliwszych chorób podeszłego wieku, gdyż pociąga za sobą rozpad osobowości. Postępujący proces niszczenia komórek mózgu, trwający przez około 15 lat, prowadzi od początkowej utraty pamięci, poprzez całkowite zniedołężnienie psychiczne, do śmierci. Zazwyczaj choroba ta rozwija się podstępnie, a objawia się między 50 a 60 rokiem życia.Przy dużym spożyciu cukru białka w organizmie zostają scukrzone, tzn. powstają skrzepy białek otoczone kryształami cukru. U osób cierpiących na chorobę Alzheimera znaleziono w mózgu dużą ilość tych tzw. amyloidów.Spowolnienie wydaje się być możliwe0 przyczynach choroby Alzheimera nie wiadomo jeszcze zbyt wiele. Dla wielu szwedzkich naukowców najważniejszymi czynnikami wywołującymi to schorzenie wydają się być produkowane przez organizm wolne rodniki i mutacje genetyczne w mózgu. Nadmierne stężenie wolnych rodników zapoczątkowuje różne procesy, powodujące z jednej strony zmniejszenie produkcji energii przez komórkę, a z drugiej strony uaktywnienie substancji sprzyjających rozkładowi komórki. Przede wszystkim zostają wyłączone czynniki ochronne, takie jak koenzym Q10. Naukowcy są zatem zdania, że zażywając koenzym Q10 nie można wprawdzie cofnąć utraty pamięci wskutek choroby Alzheimera, lecz można ten proces nieco spowolnić.

Wrzuć na Facebooka